HomeMuziek - MusicInteractief Lezen - Interactive ReadingMeditatie - MeditationOver - About Sid BachrachThe WeystContactFavourite linksNieuwe Inzichten - New Insights
Sid Bachrach
English
Nieuwe Inzichten - New Insights

 

Dit onderdeel voorziet Zo zoet als honing van een update, met nieuwe teksten of referenties voor verdere studie

Omdat een van de doelen van ons leven is te blijven leren gedurende ons hele leven komen er nieuwe inzichten en begrip aan ons voorbij. Een boek als ‘Zo zoet als honing’ is daarom nooit echt klaar. Bij dit onderdeel Updates vindt u nieuwe inzichten. Sommige kunnen toegevoegd worden door de schrijver en sommige door lezers. Het staat u vrij iets bij te dragen, u kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken. Wav 

 

Als we de Hebreeuwse woorden voor man en vrouw nader bekijken, iesj veisja,  dan zien we dat elk woord de letters alef en shin bevatten, die samen het woord esh vormen, het Hebreeuwse woord voor vuur. Is het niet zo dat de eerste momenten van aantrekkingskracht tot onze partner gebaseerd is op een vonkje dat over en weer schiet? Een vonk van vuur en passie. Om een relatie langer te laten duren dan de eerste momenten van passie en vuur zijn er gelukkig nog twee letters toegevoegd aan de Hebreeuwse woorden voor man en vrouw, iesj veisja. Man, iesj, heeft een yod erbij gekregen , de kleinste letter die ons oorspronkelijk verbinding met de  Eeuwige  vertegenwoordigt tussen de alef en de shin. Vrouw, iesja, heeft een hee erbij gekregen, de letter van de zachte ademtocht van medeleven en begrip,volgend op de alef en shin. Dankzij deze twee toegevoegde letters yod en hee zijn relaties tussen man en vrouw, iesj veiesja, duurzaam geworden. Vuurvonken en passie hoe belangrijk  en ook levend gehouden moeten worden gedurende ons hele leven, kan toch niet anders dan fluctueren in intensiteit. Toewijding, de zachte adem en onze gedeelde verbinding met de Eeuwige in de Hebreeuwse letters yod en hee zijn ons houvast, de constante factoren die ons spiritueel helpen een relatie te laten groeien en rijpen tot een zo groot mogelijke diepte.Samech

 

Er is een uitdrukking: “What is in a name?”  Wel,… alles! Onze naam is verbonden aan ons persoonlijk lot en doel hier op aarde. Rabbi Zusya vertelde het beroemde verhaal van Moshe, die afscheid nam van zijn aardse bestaan en wachtte bij de hemelpoort. De hele dag werden er namen afgeroepen maar niet die van Moshe. Hij begon te twijfelen. Heb ik soms niet genoeg goede daden verricht in mijn leven? Zijn ze mij misschien vergeten? Of , op de moderne manier, is mijn werkmap kwijt? Is de harddisk gecrasht? Toch was dat niet het geval. Als er al sprake was van iets vergeten dan was het Moshe zelf geweest die vergeten was zichzelf te zijn op aarde. Hij had namelijk altijd geprobeerd te zijn als iemand anders. Iemand zoals zijn broers, buren, vrienden….. maar niet de Moshe die hij had moeten zijn in dit leven. Al de namen die omgeroepen werden waren de namen van personen die Moshe had willen zijn en daarom werd zijn eigen naam overgeslagen.

Een naam gaat ons voor, we staan bekend om onze naam of wat we ervan gemaakt hebben. De grootste eer is iemands naam. Een van de wijste en grootste zielen in het Jodendom is de Baal Shem Tov , de meester en behoeder van de goede naam.  De Baal Shem Tov leefde werkelijk naar zijn naam. Een naam die zegening brengt en alle personen verlicht die het leven, zijn leer en zijn verhalen herinneren. Een naam van eer leeft verder. 


Ajin

 In het hoofdstuk over de Hebreeuwse letter Ayin sprak ik over onze innerlijke kompas, ons geweten Matzpoon in modern hebreeuws. Kort nadat de manuscript van ‘Zo zoet als honing’ aangeboden werd aan Uitgeverij ten Have ontdekte ik het boek ‘Conscience, The Duty to Obey and the Duty to Disobey’ van Rabbijn Harold Schulweis.  In het eerste deel van zijn boek geeft Rabbijn Schulweis een overzicht van de ontwikkeling van het geweten in de Bijbel en de Rabbijnse periode. Enkele mensen moeten zich misschien hier wat door heen bijten maar desalniettemin geeft dit boek een zeer inspirerend beeld over de noodzaak om ons geweten te ontwikkelen. Het tweede deel is een hele uitdaging met historische feiten en referenties hoe de gemeenschap van goede mensen werkt, met documentatie van wetenschappelijk onderzoek en praktische stimulerende ‘gewetensvolle’ adviezen. Al met al heeft Rabbijn Schulweis een monumentaal werk geschreven, wat zeker een aanvulling is op mijn verwijzing naar ons innerlijk kompas.
Conscience - The Duty To Obey And The Duty To Disobey


Rabbi Harold Shulweis - 2008 - Jewish Lights Publishing

 

Koef

Tenslotte is een bekend woord dat met een Koef begint het woord Kabbala. Vele jaren werd dit toegeschreven aan de esoterische mystieke lering van het Jodendom dat alleen bestudeerd werd door personen die boven de veertig jaar en getrouwd waren. Kabbala betekent eigenlijk ontvangen. De Kabbala voorziet ons van uitleg over de schepping van de wereld en de mensheid. De Kabbala helpt ons de tien oer-emanaties  te begrijpen die wij in ons leven moeten inlijven, ons eigen moeten maken. De Sefirot, emanaties zijn eigenlijk werktuigen die heiligheid in ons leven brengen zoals  de oproep in Exodus 19:6 om de schepping van een ‘heilig volk’. De vraag blijft ontvangen wij deze leer en wijsheid en maken we hun lessen eigen in ons leven? Zo geldt dit ook voor de opmerking van Martin Buber betreffende de Baal Shem Tov in het eerste hoofdstuk van de Hebreeuwse letter alef: we moeten voortdurend onszelf afvragen of we werkelijk openstaan voor iedereen, voor elke gebeurtenis of les die op ons pad komen? Kunnen we echt ontvangen en verbinden? En zo keren we terug naar Kadosh. Ook hier moeten we kunnen ontvangen en openstaan in bewondering om de eindeloze lijst van Kadosh,heiligheid in ons leven te kunnen doorgronden. Kabbala kan ons leren te ontvangen, te begrijpen, te handelen en Kadosh een werkelijk deel van ons leven te maken.    

 
HomeMuziek - MusicInteractief Lezen - Interactive ReadingMeditatie - MeditationOver - About Sid BachrachThe WeystContactFavourite linksNieuwe Inzichten - New Insights